All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:
 

服务范围

首页 > 服务范围

溥杰盛(PROMSERV)公司成立于1982年。专业提供电气安装设备、发电站的现场测试、试运行、维护稽核、故障诊断、系统较验等独立服务。基于成立以来多年的广泛实地经验,溥杰盛(PROMSERV)不断改进和扩展原主要服务范围,将其‘不断电和带负荷’ 维护稽核专利技术延至对电气防护系统进行“非干扰性 预诊维护”的新领域。主要服务包括了电气设施、发电站的测试、试运行、维护稽核、故障诊断、预防性环境监控等等。

俗语说:隐患险于明火; 防范胜于救灾; 责任重于泰山。对于系统运行中存在的一些故障隐患,要积极采取一些预防性措施,如提高設备质量,增加可靠性和延长使用寿命。而从运行管理角度出发,应提高做作业人员的安全意识和增强责任心,提高科学管理水平。增强安全措施以尽量减少事故的发生。在预防方面,可积极采用新技术,提高管理水平,了解設备状态。